Nabava


PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - dodatno financiranje kroz zajam Svjetske banke broj 8900-HR


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za savjetničke usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske u Gospiću.

Iskazi interesa moraju se dostaviti u pisanom obliku na adresu navedenu u zahtjevu osobno, poštom ili e-mailom 18. ožujka 2021. godine do 16 sati.
Detaljni Opis obvezaPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova za dodatni izvor napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, br. SGA/ILAS AF-B2.4/NCB/21/71.
 
Rok za dostavu ponuda je 13. travnja 2021. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 19/2021 od 24. veljače 2021.

POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske, br. MOJPA/ILAS AF-A1.5/NCB/21/72.
 
Rok za dostavu ponuda je 25. ožujka 2021. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 12/2021 od 10. veljače 2021.

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 17.03.2021. godine.
Izmjena br.1 dokumentacije o nabavi objavljeno 22.03.2021. godine.


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA (prikupljanje dodatnih iskaza interesa) za pružanje savjetničkih usluga izrade analize zadovoljstva korisnika – 2020 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Opis obaveza
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS AF-D3.2/CQS/20/67“ najkasnije do 10. prosinca 2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora
 Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 30. od  26. ožujka 2021. 


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutrašnjeg uređenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave.

Iskazi interesa moraju se dostaviti u pisanom obliku na adresu navedenu u zahtjevu osobno, poštom ili e-mailom do 11. prosinca 2020. godine do 16 sati.
Detaljni Opis obveza
 

Obavijest o dodjeli ugovora


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA (prikupljanje dodatnih iskaza interesa) za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Opis obaveza
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS AF-C4.1/CQS/19/45“ najkasnije do 10. prosinca 2020. godine.


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga za izradu analize zadovoljstva korisnika – 2020
(br.: IA/ILAS AF-D3.2/CQS/20/67)
Opis obaveza
Rok za dostavu iskaza interesa je 16. listopada 2020. godine.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 106. od 30. rujna 2020. 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera i softvera za uspostavu kontrole kvalitete službenih državnih karata 
 
Rok za dostavu ponuda je 11. studenog 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 107/2020 od 2. listopada 2020.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu hardvera i softvera za uspostavu kontrole kvalitete službenih državnih karata 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:1000 (DOF1) za područje dijelova Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
 
Rok za dostavu ponuda je 8. listopada 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 104/2020 od 23. rujna 2020.
Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 05.10.2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora za pružanje tehničke usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:1000 (DOF1) za područje dijelova Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, ugovor br. 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu prijenosnih računala i usmjernika za rad zemljišnoknjižnog sustava Republike Hrvatske
 
Rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 86. od 24. srpnja 2020. 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu prijenosnih računala i usmjernika za rad zemljišnoknjižnog sustava Republike Hrvatske


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova rekonstrukcija Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, br. MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54.
 
Rok za dostavu ponuda je 4. kolovoza 2020. godine do 11 sati. Rok je produljen na 11. kolovoza 2020. godine.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 70. od 19. lipnja 2020. 

Izmjena br. 1 dokumentacije o nabavi objavljena 27.07.2020. godine.
Izmjena br. 2 dokumentacije o nabavi objavljena 29.07.2020. godine.
Izmjena br. 3 dokumentacije o nabavi objavljena 04.08.2020. godine.

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 29.07.2020. godine.
Pojašnjenje br. 2 dokumentacije o nabavi objavljeno 29.07.2020. godine.
Pojašnjenje br. 3 dokumentacije o nabavi objavljeno 06.08.2020. godine.
Pojašnjenje br. 4 dokumentacije o nabavi objavljeno 10.08.2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu radova rekonstrukcija Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ugovor br. MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a, br. Ugovora: SGA/ILAS AF-B3.1/NCB/20/55.
 
Rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 27. od 11. ožujka 2020. 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a, br. Ugovora: SGA/ILAS AF-B3.1/NCB/20/55.
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 106. od 30. rujna 2020.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu skenera za zemljišnoknjižne odjele zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
(br.: 
MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52)
Izmjena br. 1 dokumentacije o nabavi
Izmjena br. 2 dokumentacije o nabavi
 
Rok za dostavu ponuda je 12. ožujka 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 9. od 22. siječnja 2020.
Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu skenera za zemljišnoknjižne odjele zemljišnoknjižnog odjela (ZKO), br. ugovora MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52)


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera (HW) i softvera (SW) za nadogradnju digitalnog arhiva zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
(br.: MOJ/ILAS AF-A1.2/NCB/19/46)

 
Rok za dostavu ponuda je 28. siječnja 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 121. od 11. prosinca 2019. 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za nabavu hardvera (HW) i softvera (SW) za nadogradnju digitalnog arhiva zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 86. od 24. srpnja 2020.


PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 5 od 15. siječnja 2020. godine.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-C3-5/CQ/17/185“ najkasnije do 14. veljače 2020. godine do 16:00 sati.

POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade strategije zemljišne administracije
(br.: 
IA/ILAS AF-C4.1/CQS/19/45)
Opis obaveza


Rok za dostavu ponuda je bio 17. siječnja 2020. godine do 16 sati. 
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 118. od 4. prosinca 2019. godine.


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za savjetničke usluge suradnika u uredu
(br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9)
Opis obaveza


Rok za dostavu ponuda je 29. srpnja 2019. godine u 14:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 67. od 12. srpnja 2019. godine.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima stručnog suradnika za geodetske poslove za podršku područnim uredima za katastar DGU-a,
(br.: SGA/ILAS AF-B1.2/NCB/19/19)


Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 48. od 8. svibnja 2019. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima stručnog suradnika za geodetske poslove za podršku područnim uredima za katastar DGU-a
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 70. od 24. srpnja 2019.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima operatera za skeniranje arhive DGU-a,
(br.: SGA/ILAS AF-B1.2/NCB/19/18)


Rok za dostavu ponuda je 29. travanj 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 32. od 29. ožujka 2019. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima operatera za skeniranje arhive DGU-a
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 70. od 24. srpnja 2019.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za:
Grupa 1 – dio k.o. Garešnica
Grupa 2 – dio k.o. Draganić
Grupa 3 – dio k.o. Mala Švarča
Grupa 4 – dio k.o. Gornja Motičina
Grupa 5 – dio k.o. Mrzović
Grupa 6 – dio k.o. Ivanovci Đakovački
Grupa 7 – dio k.o. Subotica Podravska
Grupa 8 – dio k.o. Gorica
Grupa 9 – k.o. Velika Ves
Grupa 10 – k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina
Grupa 11 – dio k.o. Forkuševci
Grupa 12 – dio k.o. Viduševac
Grupa 13 – dio k.o. Dvorišće
(br.: SGA/ILAS AF-C1.1/NCB/19/17)


Rok za dostavu ponuda je 26. travanj 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 32. od 29. ožujka 2019. godine.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za: Grupa 1 –  dio k.o. Garešnica, Grupa 2 –  dio k.o. Draganić, Grupa 3 –  dio k.o. Mala Švarča, Grupa 4 – dio k.o. Gornja Motičina, Grupa 5 –  dio k.o. Mrzović, Grupa 6 –  dio k.o. Ivanovci Đakovački, Grupa 7 –  dio k.o. Subotica Podravska, Grupa 8 –  dio k.o. Gorica, Grupa 9 -  k.o. Velika Ves, Grupa 10 -  k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina, Grupa 11 -  dio k.o. Forkuševci, Grupa 12 -  dio k.o. Viduševac, Grupa 13 -  dio k.o. Dvorišće, nabava broj: SGA/ILAS AF-C1.1/NCB/19/17

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 76. od 9. kolovoza 2019.


Opća obavijest o nabavi (General Procurement Notice) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam 8900-HR)