Nabava


PROJEKT IMPLEMENTACIJE INTEGRIRANOG SUSTAVA ZEMLJIŠNE ADMINISTRACIJE - dodatno financiranje kroz zajam Svjetske banke broj 8900-HR


ZAHTJEV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama br. 51/2021 od 12. svibnja 2021. godine i u UNDB online.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom ili e-mailom) najkasnije do 25. lipnja 2021. godine do 16:30 sati.

REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST for consulting services of Land Administration Strategy Development under the Integrated Land Administration System Project (IBRD Loan No. 8900-HR).
This notice is also published in the Official Gazette no. 51/2021 from May 12, 2021 and in UNDB online.
Expressions of Interest must be delivered to the address in the notice (in person, by mail or by e-mail) at latest by June 25, 2021 until 4:30 p.m.

POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade strategije zemljišne administracije / REQUEST FOR EXPRESSION OF INTEREST for consulting services of Land Administration Strategy Development
Detaljni Opis obvezaDetailed Terms of Reference


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za savjetničke usluge stručnog nadzora nad izvođenjem radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske u Gospiću.

Iskazi interesa moraju se dostaviti u pisanom obliku na adresu navedenu u zahtjevu osobno, poštom ili e-mailom 18. ožujka 2021. godine do 16 sati.
Detaljni Opis obvezaPOZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova za dodatni izvor napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, br. SGA/ILAS AF-B2.4/NCB/21/71.
 
Rok za dostavu ponuda je 13. travnja 2021. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 19/2021 od 24. veljače 2021.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu radova za dodatni izvor napajanja podatkovnog centra Središnjeg ureda Državne geodetske uprave


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske, br. MOJPA/ILAS AF-A1.5/NCB/21/72.
 
Rok za dostavu ponuda je 25. ožujka 2021. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 12/2021 od 10. veljače 2021.

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 17.03.2021. godine.
Izmjena br.1 dokumentacije o nabavi objavljeno 22.03.2021. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu radova rekonstrukcije za Središnju pismohranu zemljišnih knjiga Republike Hrvatske


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA (prikupljanje dodatnih iskaza interesa) za pružanje savjetničkih usluga izrade analize zadovoljstva korisnika – 2020 u sklopu Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Opis obaveza
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom, telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS AF-D3.2/CQS/20/67“ najkasnije do 10. prosinca 2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora
 Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 30. od  26. ožujka 2021. 


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade idejnog, glavnog i izvedbenog projekta unutrašnjeg uređenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave.

Iskazi interesa moraju se dostaviti u pisanom obliku na adresu navedenu u zahtjevu osobno, poštom ili e-mailom do 11. prosinca 2020. godine do 16 sati.
Detaljni Opis obveza
 

Obavijest o dodjeli ugovora


ZAHTJEV ZA ISKAZIVANJE INTERESA (prikupljanje dodatnih iskaza interesa) za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Opis obaveza
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS AF-C4.1/CQS/19/45“ najkasnije do 10. prosinca 2020. godine.


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga za izradu analize zadovoljstva korisnika – 2020
(br.: IA/ILAS AF-D3.2/CQS/20/67)
Opis obaveza
Rok za dostavu iskaza interesa je 16. listopada 2020. godine.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 106. od 30. rujna 2020. 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera i softvera za uspostavu kontrole kvalitete službenih državnih karata 
 
Rok za dostavu ponuda je 11. studenog 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 107/2020 od 2. listopada 2020.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu hardvera i softvera za uspostavu kontrole kvalitete službenih državnih karata 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:1000 (DOF1) za područje dijelova Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije
 
Rok za dostavu ponuda je 8. listopada 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 104/2020 od 23. rujna 2020.
Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 05.10.2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora za pružanje tehničke usluge aerofotogrametrijskog snimanja i izrade digitalnih ortofotokarata u mjerilu 1:1000 (DOF1) za područje dijelova Grada Zagreba, Krapinsko-zagorske i Zagrebačke županije, ugovor br. 


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu prijenosnih računala i usmjernika za rad zemljišnoknjižnog sustava Republike Hrvatske
 
Rok za dostavu ponuda je 7. rujna 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 86. od 24. srpnja 2020. 

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu prijenosnih računala i usmjernika za rad zemljišnoknjižnog sustava Republike Hrvatske


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu radova rekonstrukcija Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, br. MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54.
 
Rok za dostavu ponuda je 4. kolovoza 2020. godine do 11 sati. Rok je produljen na 11. kolovoza 2020. godine.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 70. od 19. lipnja 2020. 

Izmjena br. 1 dokumentacije o nabavi objavljena 27.07.2020. godine.
Izmjena br. 2 dokumentacije o nabavi objavljena 29.07.2020. godine.
Izmjena br. 3 dokumentacije o nabavi objavljena 04.08.2020. godine.

Pojašnjenje br. 1 dokumentacije o nabavi objavljeno 29.07.2020. godine.
Pojašnjenje br. 2 dokumentacije o nabavi objavljeno 29.07.2020. godine.
Pojašnjenje br. 3 dokumentacije o nabavi objavljeno 06.08.2020. godine.
Pojašnjenje br. 4 dokumentacije o nabavi objavljeno 10.08.2020. godine.

Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu radova rekonstrukcija Jašionice u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu, ugovor br. MOJ/ILAS AF-A5.3/NCB/20/54.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a, br. Ugovora: SGA/ILAS AF-B3.1/NCB/20/55.
 
Rok za dostavu ponuda je 23. travnja 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 27. od 11. ožujka 2020. 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za nabavu računalne i programske opreme za CROPOS kontrolni centar DGU-a, br. Ugovora: SGA/ILAS AF-B3.1/NCB/20/55.
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 106. od 30. rujna 2020.


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu skenera za zemljišnoknjižne odjele zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
(br.: 
MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52)
Izmjena br. 1 dokumentacije o nabavi
Izmjena br. 2 dokumentacije o nabavi
 
Rok za dostavu ponuda je 12. ožujka 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 9. od 22. siječnja 2020.
Obavijest o dodjeli ugovora za nabavu skenera za zemljišnoknjižne odjele zemljišnoknjižnog odjela (ZKO), br. ugovora MOJ/ILAS AF-A1.1/NCB/19/52)


POZIV ZA DOSTAVU PONUDA za nabavu hardvera (HW) i softvera (SW) za nadogradnju digitalnog arhiva zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
(br.: MOJ/ILAS AF-A1.2/NCB/19/46)

 
Rok za dostavu ponuda je 28. siječnja 2020. godine do 11 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 121. od 11. prosinca 2019. 

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za nabavu hardvera (HW) i softvera (SW) za nadogradnju digitalnog arhiva zemljišnoknjižnog odjela (ZKO)
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 86. od 24. srpnja 2020.


PRODULJENJE ROKA ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade Strategije zemljišne administracije u sklopu Projekta implementacije integriranog sustaa zemljišne administracije (IBRD zajam br. 8900-HR).
Isti oglas za produljenje je objavljen je u Narodnim novinama broj 5 od 15. siječnja 2020. godine.
Iskaze interesa potrebno je dostaviti na adresu navedenu u oglasu (osobno, poštom,  telefaksom ili e-mailom) uz naznaku "ISKAZ INTERESA – br. IA/ILAS-C3-5/CQ/17/185“ najkasnije do 14. veljače 2020. godine do 16:00 sati.

POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za pružanje savjetničkih usluga izrade strategije zemljišne administracije
(br.: 
IA/ILAS AF-C4.1/CQS/19/45)
Opis obaveza


Rok za dostavu ponuda je bio 17. siječnja 2020. godine do 16 sati. 
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 118. od 4. prosinca 2019. godine.


POZIV ZA DOSTAVU ISKAZA INTERESA za savjetničke usluge suradnika u uredu
(br.: IA/ILAS AF-D1.1.9/IC/19/9)
Opis obaveza


Rok za dostavu ponuda je 29. srpnja 2019. godine u 14:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 67. od 12. srpnja 2019. godine.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima stručnog suradnika za geodetske poslove za podršku područnim uredima za katastar DGU-a,
(br.: SGA/ILAS AF-B1.2/NCB/19/19)


Rok za dostavu ponuda je 7. lipnja 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama broj 48. od 8. svibnja 2019. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima stručnog suradnika za geodetske poslove za podršku područnim uredima za katastar DGU-a
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 70. od 24. srpnja 2019.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima operatera za skeniranje arhive DGU-a,
(br.: SGA/ILAS AF-B1.2/NCB/19/18)


Rok za dostavu ponuda je 29. travanj 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 32. od 29. ožujka 2019. godine.

OBJAVA REZULTATA NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge agencije za posredovanje u zapošljavanju izvršitelja na poslovima operatera za skeniranje arhive DGU-a
Isti oglas je objavljen u Narodnim novinama br. 70. od 24. srpnja 2019.


POZIV NA DOSTAVU PONUDA za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za:
Grupa 1 – dio k.o. Garešnica
Grupa 2 – dio k.o. Draganić
Grupa 3 – dio k.o. Mala Švarča
Grupa 4 – dio k.o. Gornja Motičina
Grupa 5 – dio k.o. Mrzović
Grupa 6 – dio k.o. Ivanovci Đakovački
Grupa 7 – dio k.o. Subotica Podravska
Grupa 8 – dio k.o. Gorica
Grupa 9 – k.o. Velika Ves
Grupa 10 – k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina
Grupa 11 – dio k.o. Forkuševci
Grupa 12 – dio k.o. Viduševac
Grupa 13 – dio k.o. Dvorišće
(br.: SGA/ILAS AF-C1.1/NCB/19/17)


Rok za dostavu ponuda je 26. travanj 2019. godine u 10:00 sati.
Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 32. od 29. ožujka 2019. godine.

OBAVIJEST O REZULTATU NATJEČAJA za pružanje tehničke usluge obavljanja katastarskih izmjera za: Grupa 1 –  dio k.o. Garešnica, Grupa 2 –  dio k.o. Draganić, Grupa 3 –  dio k.o. Mala Švarča, Grupa 4 – dio k.o. Gornja Motičina, Grupa 5 –  dio k.o. Mrzović, Grupa 6 –  dio k.o. Ivanovci Đakovački, Grupa 7 –  dio k.o. Subotica Podravska, Grupa 8 –  dio k.o. Gorica, Grupa 9 -  k.o. Velika Ves, Grupa 10 -  k.o. Gornja Pačetina i dio k.o. Donja Pačetina, Grupa 11 -  dio k.o. Forkuševci, Grupa 12 -  dio k.o. Viduševac, Grupa 13 -  dio k.o. Dvorišće, nabava broj: SGA/ILAS AF-C1.1/NCB/19/17

Isti oglas objavljen je u Narodnim novinama br. 76. od 9. kolovoza 2019.


Opća obavijest o nabavi (General Procurement Notice) za Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IBRD zajam 8900-HR)