Zaštitni mehanizmi za upravljanje okolišem

OKVIR ZA UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I SOCIJALNIM PITANJIMA (pdf) 

Nastavno na uspješnu suradnju u provedbi Projekta sređivanja zemljišnih knjiga i katastra (2003. do 30. lipnja 2010.), koji je bio prepoznatljiv i kao okosnica Nacionalnog programa reforme zemljišne administracije „Uređena zemlja“, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) Projekt implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) čiji je prvi dio financiranja kroz Zajam HR-8086 završio 31. prosinca 2018.

S obzirom na daljnje potrebe ostvarenja cilja modernizacije sustava zemljišne administracije kako bi se poboljšale državne usluge sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troška, Međunarodna banka za obnovu i razvoj (Banka) odobrila je Republici Hrvatskoj (RH) sredstva za dodatno financiranje Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (DF IISZA Projekt), Zajam HR-8900 koji je ratificiran 19. prosinca 2018. (NN MU 1/2019).

Projektom upravljaju Ministarstvo pravosuđa i uprave (MPU) i Državna geodetska uprava (DGU) te su obje institucije jednako odgovorne za njegovu provedbu. Sukladno Ugovoru o zajmu, Jedinica za provedbu projekta (JPP) odgovorna je za nabavu, financijsko upravljanje, isplate, praćenje i ocjenu te nadzire sukladnost mehanizama zaštite okoliša s nacionalnim i onima Svjetske banke u okviru Projekta IISZA.

Razvojni cilj Dodatnog financiranja Projekta implementacije integriranog sustava zemljišne administracije (IISZA Projekt) ostaje isti: modernizacija sustava zemljišne administracije u Republici Hrvatskoj kako bi se poboljšale usluge državnih tijela sa stajališta učinkovitosti, transparentnosti i troškova.

Popis već dovršenih građevinskih radova: 

Lokacija Banka odobrila Kontrolni popis Javna objava Kontrolnog popisa Status Kontrolnog popisa Status građevinskih radova
Centar za konverziju podataka DGU u Vinkovcima 5. lipnja 2013. 11.-26. lipnja 2013.
Nije bilo komentara
Odobren Završeni
Središnji arhiv DGU u Glini 5. lipnja 2013. 11.-26. lipnja 2013.
Nije bilo komentara
Odobren Završeni
Zgrada PUK Šibenik, Šibenik, Ulica kralja Zvonimira 12 10. ožujka 2014. 14.-28. ožujka 2014.
Nije bilo komentara
Odobreno Završeni
Zgrada PUK Bjelovar, Bjelovar, Trg hrvatskog sokola 6 2. listopada 2014. 6.-21. listopada 2014.
Nije bilo komentara
Odobren Završeni
Zgrada PUK Sisak, Sisak, Trg hrvatskih branitelja 9 2. lipnja 2017. 16.-30. lipnja 2017. 
Nije bilo komentara
Odobren Završeni


Popis građevinskih radova u pripremi

Naziv Lokacija Predviđeni građevinski radovi Zona prirodne ili kulturne zaštite/objekt pod zaštitom Potrebni dokumenti za procjenu o okolišu
Središnja pismohrana zemljišnih knjiga Republike Hrvatske Gospić, Kaniška bb Rekonstrukcija glavne (2.000 m²) i pomoćne zgrade (50 m²-60 m²) bivšeg vojnog skladišta “MATRAS“ u Gospiću. Predviđeno je izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova. Ne Kontrolni popis PUO
ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu TRG PRAVDE, Zagreb, Prilaz baruna Filipovića 22 Rekonstrukcija Jašionice
u ZK odjel Općinskog građanskog suda u Zagrebu. Rekonstrukcija zgrade uključuje i dogradnju dijela postojeće zgrade na njenom  istočnom dijelu. 
Zgrada je evidentirana kao "HALA, Prilaz baruna Filipovića 22B" površine od 1404 m².
Predviđeno je izvođenje građevinskih, obrtničkih i instalaterskih radova.
Lokacija na kojoj se nalazi zgrada Jašionice dio je prostora zaštićenog kulturnog dobra-Kulturno-povijesna cjelina grada Zagreba, upisanog u Registar kulturnih dobara RH, broj registra Z-1525 i nalazi se na dijelu navedenog kulturnog dobra. Kontrolni popis PUO


OKVIR ZA UPRAVLJANJE OKOLIŠEM I SOCIJALNIM PITANJIMA
 
(pdf)